(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Odstúpenie od zmluvy.PDF